Ochrana přírody

Malé zamyšlení neuškodí.

Videoklub a ochrana přírody, jak to vlastně spolu souvisí? Mnozí si možná neumí takovou souvislost ani představit, odpověď lehce najdeme, když se ohlédneme kousek zpět do minulosti videoklubu a zjistíme, odkud se rekrutovali minulí i současní členové klubu. Jedno mají všichni společné, příroda! Je docela lhostejné, zdali byli nebo jsou myslivci, lesníci, ochranáři, trampové nebo jen milovníci přírody. Videoklub, potažmo směsice odborníků, seminářů a společných pobytů v přírodě, ale i jinde, nás všechny stmelil, otevřel nám všem tak nějak jinak oči a někteří i změnili názor na vnímání okolního světa. Nelze vidět svět okolo nás jen z jednoho úhlu pohledu, nebo jen hledáčkem kamery čí fotoaparátu. Nemyslím si, že tímto článkem něco změním, to je jen a jen na zodpovědnosti každého z nás, u někoho je té odpovědnosti více u druhého méně. Na těchto a jak doufám ale i na příštích stránkách (pokud dostanu ještě příležitost a bude u Vás zájem) bych chtěl i jiným alespoň pootevřít víčka očí a nepatrně změnit i Váš pohled na tuto problematiku. Proč ochranu přírody spojuji s videoklubem? Každý z nás členů videoklubu, kromě toho že se drží kamery nebo fotoaparátu, oko má zastrčené do hledáčku toho svého přístroje vnímá pohled na svět nepatrně jinak. Každý si hraje na vlastním písečku a každý si ohřívá svou polívčičku. Lesník vidí les, myslivec zvěř v tom lese nebo na poli. Zemědělec tu zvěř na poli někdy nevidí rád a dokonce i ten lesník může na tom být stejně jako ten zemědělec. Ale nás spojuje videoklub! My si o tom můžeme povídat, rozebrat problém ze všech stran, nebo dokonce o tom natočit film! Každý má to svoje místečko, každý ví svoje. Osobně je mým snem, aby u kulatého stolu zasedli a nalezli společnou řeč všichni, kteří mají s přírodou a hospodařením v přírodě cokoliv společného. Lhostejno jestli by u stolu seděli zemědělci, lesníci, myslivci, ochránci, ale i stavebníci dálnic, přehrad nebo jen domů. Nechci, aby výsledek jednání neovlivnily jen neúprosné ekonomické ukazatele, ano peníze momentálně řídí svět kolem nás. Příroda prachy nepotřebuje a vlastně ani lidi, ale my lidé, přírodu potřebujeme a to zatraceně! Lidská rasa a to ať chceme nebo ne je součástí přírody, zatím! Příroda tu zůstane i bez lidí a jí to ani nebude vadit, časem sama napraví chyby lidí a člověk se stane jen takovou slepou epizodou v čase. Nebuďme sobci a pojďme s tím zkusit něco udělat!

Jindřich Kurt Blahak

Strážce CHKO Poodří